dlmv-logo

Hvem står for hvad?

Nedenfor er en oversigt over, hvem der fra bestyrelsen er kontaktperson for de forskellige arbejdsgrene og -opgaver:

Udlejning af missionshus: Jørgen

Kredsrepræsentant til repræsentskabsmøde: Ola

Programudvalg: Jakob og Birthe

Bibelstudiegrupper: Janni og Karin

International mission: Jakob

Venskabscafé: Karin

Samfundslejr: Ulrik

Bede-nadvermøde: Ola

Ansvarlig for missionshus/pedel: Ulrik

Kvindekreds: Birthe

Seniorudvalg: Jørgen

Hjemmesiden: Janni

Børneklub: Janni 

Junior-teen: Ulrik

LMU: Jakob

Legestuen: Janni

Bogsalg: Karin

VKF: Jakob

Musikgruppen: Karin

Alliancebedeuge: Ulrik

Økonomi: Jørgen

Søndagsmøder: Jørgen

Sjælesørgerne: Jørgen

Besøgstjenesten: Janni